Tagfelvétel
KépHost 2.1 - Képfeltöltés
Rendezvények
Utcai kitelepülés, közvélemény-kutatás
2011. április 26. Debrecen
Facebook-oldalunk
Címlap

A Baloldali Front - Kommunista Ifjúsági Szövetség minden nehézség ellenére sikerrel képviselte Magyarországot a Dél-Afrikában rendezett 17-ik Világifjúsági Találkozón. A Frontot Hosszú András elvtárs, a szervezet külügyi vezetője képviselte. A következőkben beszámolóját olvashatják:

 

"A VIT nagyon fontos nemzetközi rendezvény lehetett mindenki számára, aki megjelent, mivel majdnem minden országból érkezett delegáció, melyek képviselői túlnyomórészt baloldali politikai szervezetek és egyetemi diákszövetségek küldöttei voltak. Hasznos volt a kapcsolatok kiépítésének szempontjából, mert az internacionalista kapcsolatok építése sok személyes és reméljük hosszú távú barátság is köttetett, melyek a jövőben segíthetik a világ haladó erőinek hatékony együttműködését, köztük a magyar ifjúkommunisták küzdelmét is. Nagyon sok szervezettől kaptam elérhetőségi címét, és a Baloldali Front iránt is meglepően nagy volt az érdeklődés. Külön említésre méltó azok a régi-új kapcsolatok, melyeket az egykori Keleti Blokk országaival sikerült megteremteni: Csehország és Lengyelország ifjúkommunistáival hosszútávon is lehetséges a politikai-stratégiai együttműködés.

Hollandiát képviselő elvtárssal szintén sikerült baráti kapcsolatba kerülnöm, valamint Írország delegáltjával hasznos eszmecserét folytattam.

A Baloldali Front ismét kapcsolatba került Németország, Kanada, Spanyolország, Ukrajna, Görögország, Ciprus és Oroszország marxista fiataljaival, valamint a távol keleti kommunistákkal, köztük Észak-Korea és Vietnám forradalmi ifjúságával. Ezen országok szervezeteivel a Front a közeljövőben a nagy távolságok ellenére szeretné szorosabbra fűzni kapcsolatait.

A másik nagyon fontos, ennél közelibb barátságom egy számomra különleges jelenség köré rendeződött, ez nem volt más, mint a Jugoszláv delegáció megjelenése. A Nyugat által megcsonkított és széttört balkáni állam fiai és lánya testvérekként, egy népként hirdették ki megjelenésüket a Fesztiválon. Hosszabb és közelebbi távon is hasznos szövetségeseink lehetnének, mind a földrajzi közelség, mind a gazdasági és politikai helyzet hasonlósága miatt.

A kapcsolattartási címek és rendezvények közt sok interjúra is sor került, meglepően sok elvtárs készített jegyzetet vagy akár hangfelvételt helyzetünkről és jelenlegi módszereinkről, fejezte ki szolidaritását és kérte további hosszú távú kapcsolat fenntartását. Több szervezet is gyűjtött aláírásokat (és a nevekhez tartozó e-mail-t), melyben saját céljaikat és országaik problémáit fejezték ki, ezek közül a Jugoszlávia szétzúzása elleni, és az évek óta marokkói elnyomás alatt álló Nyugat-szaharai Köztársaság függetlenségéért és szabadságáért körbehordott papírokon én is szerepeltettem nevem, országom és elérhetőségem egyaránt. A rendezvények a hatalmas és gyönyörű megnyitó fesztiválon, és a hozzá tartozó felvonuláson kívül rendszerint az országok delegációi által megtartott szemináriumok és „műhelyi beszédek” , vagy más, az ifjúság számára rendezett, sokszor zenés szórakoztatóprogramok voltak. Ezen kívül természetesen esténként a szálláson a delegációk is megrendezték saját programjaikat, melyek nagyobb szabású találkozók és zenés-táncos események voltak.

A fesztivál a kisebb zavargásoktól, és a politikai ellentétekből eredő negatív megnyilvánulásoktól eltekintve rendben és biztonsággal zajlottak. A régi kapcsolatokon és ismeretségeken kívül az itt megszerzett információk és ötletek lesznek a Front külügyi stratégiájának kidolgozásban felhasznált alapok, melyek végre újra fellendíthetik a Front külügyi megjelenését.

Módosítás: (2011. március 26. szombat, 20:20)

 
IWIWSatartlapGoogle bookmarkDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huFacebookMyspace bookmarkDiggUrlGuru.huBlogter.huJP-Bookmark