A MUNKÁSPÁRT KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK HATÁROZATA 

 

 

 

 1. Cseh Miklós, Berényi Imre, Juhász Norbert és Kovács Balázs, a Baloldali Front vezetői levelet intéztek a párt vezetéséhez. Levelükben közlik, hogy kilépnek a Munkáspártból. Leveleikből kiderül, hogy a Baloldali Frontot a Munkáspárttól függetlenül kívánják működtetni.

 Levelüket közzé tették az Interneten is, lehetőséget adva a polgári sajtónak, hogy támadják a Munkáspártot.

 2.A Központi Bizottság elítéli lépésüket, amellyel kárt okoznak a párt minden tagjának és szervezetének.  Fiatal koruk ellenére a Munkáspárt tagsága hármukat magas párttisztségekbe választotta. Megismerhették a nemzetközi és a magyar munkásmozgalom, és ezen belül a Munkáspárt súlyos gondjait. Részt vettek a Munkáspárt 23. kongresszusán. Tudták, hogy a párttagság milyen áldozatokat hoz a párt megmentéséért. 

 
Tudták azt is, hogy a kongresszus kimondta: a Munkáspártnak tovább kell élnie! Ennek érdekében a kongresszus elfogadta a Munkáspárt Új Programjának irányelveit, megújította a párt vezetését.  A Központi Bizottságban több fiatal kapott szerepet, és bevonták őket az Elnökség munkájába is.


A nagyon nehéz helyzet ellenére a Munkáspárt továbbra is biztosította a párt működését. Megindult a civilmozgalmak, a szakszervezetek felé. A Munkáspárt ismét hallatta hangját a belpolitikában. Párttagjaink nagy többsége megnyugvással fogadta e lépéseket.


3. A levélírók a párt vezetését teszik felelőssé a párt, a munkásmozgalom rendkívül nehéz helyzetéért. Semmibe veszik a párt közösen és többször kimunkált értékelését, amely szerint ma Magyarországon nincs forradalmi helyzet. Ma nagyon sok ember nagyon rosszul él Magyarországon, de nincs tömegnyomor. Sokan éheznek, de nincs éhséglázadás.  Még nem állt be az a helyzet, amire Marx azt mondja: a proletárok csak láncaikat veszíthetik.  Az uralkodó osztály pedig képes fenntartani uralmát, képes manipulálni az embereket, képes átmenetileg stabilizálni a tőkés rendet.

 A Munkáspárt azonban nem ül ölbe tett kézzel. Ma még nincs forradalmi helyzet, de holnap lehet. Azért lehet, mert az Európai Unió még nem küzdötte le a válságot. Görögország után jöhet Portugália, Spanyolország, sőt Olaszország. És akkor bármi lehet, még forradalom is. A mi dolgunk nem az, hogy csodákra várjunk, idő előtt forradalomról beszéljünk, hanem az, hogy készüljünk és magyarázzuk az embereknek, hogy nekik is készülniük kell. Ez a párt 23. kongresszusának politikája. A levélírók a párt vezetését támadva, rágalmazva a kongresszuson elfogadott politikától határolódnak el

 4. A Központi Bizottság visszautasítja a levélben foglaltakat. Megerősíti bizalmát a párt elnöke, Elnöksége iránt. Megerősíti, hogy a párt tevékenységét a 23. kongresszuson meghatározott úton kell folytatni.

 5. A Központi Bizottság kijelenti: a Baloldali Front a Munkáspárt ifjúsági szervezete. Senkinek sincs joga leválasztani, eltávolítani a Munkáspárttól, és szembe állítani a párttal. A Baloldali Front fiataljai nem egyik vagy másik vezető szervezetébe léptek, hanem a Munkáspárt kommunista ifjúsági tömörülésébe. A Központi Bizottság üzeni minden fiatalnak: védjék meg a Baloldali Frontot azoktól, akik a párt ellen kívánják fordítani

 6. A Központi Bizottság kéri a párt minden tagját és szervezetét: folytassák a munkát, ne engedjék, hogy bárki is megzavarja a párt életét, küzdelmét a tőke, a pénz uralma ellen.

 
Budapest, 2011. július 16.

 
Központi Bizottság

 

 

 

 

 
IWIWSatartlapGoogle bookmarkDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huFacebookMyspace bookmarkDiggUrlGuru.huBlogter.huJP-Bookmark