Tagfelvétel
KépHost 2.1 - Képfeltöltés
Rendezvények
Utcai kitelepülés, közvélemény-kutatás
2011. április 26. Debrecen
Facebook-oldalunk
Címlap


Kedves elvtársnők, elvtársak, barátaim!

 Augusztus huszadika a magyar nép történelmének jeles ünnepe. Őseink államot alapítottak.

 De tekintsük csak át, hogy mi minden történt még ezen a jeles napon. 636-ban a muszlim arab hadak döntő győzelmet arattak a Bizánci Birodalom felett.

 1944-ben a Kárpátok előterében megindult a szovjet hadsereg támadása, amely hadművelet gyors sikerének hatására három nappal később Románia megadta magát.

 1966-ban pedig első alkalommal rendezték meg a debreceni virágkarnevált.

 De mit tanítottak nekünk erről napról az iskolában?

 

Azt hallhattuk, hogy augusztus huszadika az Új Kenyér, Szent István király és az Államalapítás ünnepe. Azé az I. Istváné, akit később utódja, I. László ugyanezen a napon 1083-ban avattatott. Azé az I. Istváné, akit mind a katolikus, mind az ortodox egyház szentnek ismer el. De mit tett Szent István király, amiért több mint ezer évvel uralkodása után is ilyen nagy tisztelet övezi?

 I. István magára vállalt egy súlyos történelmi szerepet. A kereszténység felvételével biztosította a magyar nép megmaradását a Kárpát-medencében. Az államiság megteremtése nélkül a magyar nép eltűnt volna a történelem süllyesztőjében. Ám ennek az államnak a későbbi vezetői egy hamis képet, egy hazug „szentistváni gondolatot” oltottak a népbe ezer éven át. Egy olyan állam képét, amelyben az uralkodó körök hatalma Istentől eredeztetett és a nép pedig a jogfosztottságra volt ítélve.

 Augusztus huszadika még egy fontos, ám napjainkban befeketített és meghamisított eseménnyel gazdagította a magyar népet. 1949-ben, ezerévnyi megaláztatás és elnyomatás után először a magyar nép jogot kapott. Alkotmányt. Nem holmi összetákolt „szentkoronás” történelmi tákolmányt, hanem írott jogokat.

 És most ez fog elveszni. A FIDESZ-kormány ráerőltette az Új Alkotmányát a magyar népre. Beleegyezése nélkül hirdette a világnak: „Megalkottuk a magyarok igazi alaptörvényét!” Felélesztette a Horthy-korszak eszmerendszerét: a Szent Korona-tantól a keresztény konzervativizmusig. Hatályon kívül helyezte azt a törvényt, amely először hirdette, hogy a népnek joga van.

 Ma minden tisztességes magyar ember az Új Alkotmány ellen van, hisz tudja, hogy nem őt szolgálja... Mi, a Baloldali Front tagjai megfogadtuk, hogy harcolni fogunk a magyar nép jogaiért. Biztosítanunk kell, hogy a magyar nép megvédhesse küzdelmeinek eredményét. Vörösmarty Mihály több mint száz évvel ezelőtt megmutatta a helyes irányt: „Mi célunk ebben a világban? Küzdeni erőnk szerint a legnemesbekért.” A nagy költő szavai most talán még aktuálisabbak mint a költemény megírásakor.

 
IWIWSatartlapGoogle bookmarkDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huFacebookMyspace bookmarkDiggUrlGuru.huBlogter.huJP-Bookmark